กิจกรรม

เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ออนไลน์อุ่นใจ สายใยผูกพัน” เกษียณสำราญ 2564 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ♥️รศ.สุนีย์ สหัสโพธิ์ ♥️ผศ.พจนีย์ บุญนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
  • 💓คลิปการแสดง คลิปความทรงจำแด่ผู้เกษียณ
  • 💓ผู้เกษียณ 2564 ส่งต่อสายใยผู้เกษียณ 2565
  • 💓โปสการ์ดอุ่นใจ
  • 💓เกมส์แจกรางวัล
  • 💓บทกลอนแด่ครูเกษียณ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564