กิจกรรม

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ “กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
                  โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายบังคม พิธีกล่าวน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมวีดีทัศน์และสารคดีเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์