กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา วุฒิ ปวช. ปวส.

🏩คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #รอบโควตา รอบที่ 1
(สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. ปวส.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2564
✍️สมัครผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp