กิจกรรม

ผลงานศิษย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการถ่ายแบบนางนพมาศ เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

ผลงานศิษย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการถ่ายแบบนางนพมาศ เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

                  นางสาวไทย ปี 2563 น.ส.ณัฐพัชร พงศ์ประพันธ์ (น้องเมย์) สวมใส่ผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดไทย จากนาย ธีรภัทร์ พุ่มคง ศิษย์เก่าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และกระทงลอยประดิษฐ์จากผ้า จากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในการถ่ายแบบนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยและประเพณีลอยกระทง