จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง