จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อประปา ขนาด 4 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 เครื่อง

ราคากลาง