จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว ชนิด 10 ที่นั่ง แบบโค้ง จำนวน 10 ชุด

ราคากลาง