จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดโปรแกรมออกแบบ 3D สร้างแบบตัดเกรดไซส์ และวางแบบตัดเสื้อผ้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เตาอบลมร้อนแบบมีไอน้ำ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เตา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เตาอบแบบ Deck oven แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้น้ำร้อนพ่นฝอย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ