จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องสกินแพ็ค/เครื่องห่อถาดอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดโปรแกรมออกแบบ 3D สร้างแบบตัดเกรดไซส์ และวางแบบตัดเสื้อผ้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เตาอบลมร้อนแบบมีไอน้ำ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เตา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เตาอบแบบ Deck oven แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา