จัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เตาอบลมร้อนแบบมีไอน้ำ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เตา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เตาอบแบบ Deck oven แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้น้ำร้อนพ่นฝอย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมโชติเวช แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศ