รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ( งปม.)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (งปม.)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (รายได้)

 

Leave a Reply