กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับปีใหม่ 2556

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับปีใหม่ 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการ  ส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา