ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

15844