กิจกรรม

จัดอบรมการทำอาหารและขนมไทย แก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและประเทศคู่เจรจา

2

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดอบรมการทำอาหารและขนมไทย ได้แก่หลักสูตร ต้มข่าไก่ การแกะสลักผลไม้งานเลี้ยง ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ หมี่กรอบ การแกะสลักผักเครื่องสลัด  หม้อแกงถ้วยทอง แก่คู่สมรสคณะ ทูตานูทูตและคณะกงสุลต่างประเทศ จำนวน 30 ประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับคณะทูตานุทูตและคณะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร DSC_1075 DSC_1078 DSC_1053 DSC_0991 DSC_0937 DSC_0847 DSC_0853 DSC_0858 DSC_0893 DSC_0929 DSC_0784 DSC_0764 DSC_0760 2 1