กิจกรรม

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556

4

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556  เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์ได้จัดทำต้นเทียนพรรษาที่ประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดและตกแต่งด้วยงานฝีมือแบบไทย  จัดขบวนแห่  นำต้นเทียนพรรษาไปถวายยังวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

1 2 3 4 5 6 7 8 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0417 DSC_0429 DSC_0434 DSC_0441 DSC_0449 DSC_0450