กิจกรรม

โครงการวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี ปีการศึกษา 2556  โดยกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DSCN9771 DSCN9774 DSCN9804 DSCN9805 DSCN9806 DSCN9832 DSCN9836 DSCN9868 DSCN9869