กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่อาหารไทยและการจัดตกแต่งดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตสู่นานาชาติ

งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร  ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรการทำผัดไทย ต้มยำกุ้ง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กระทงทอง ปอเปี๊ยะทอด มัสมั่นไก่ การจัดดอกไม้บนโต๊ะรับประทานอาหาร  และการจัดกระเช้าผลไม้ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสืบทอดและเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ตัวแทนประเทศเพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

IMG_4426 IMG_4418 IMG_4417 IMG_4406 IMG_4393 IMG_4377 DSCN4419 DSCN4338 DSCN4327 IMG_4258 IMG_4252 IMG_4361 IMG_4353 IMG_4349 IMG_4330 IMG_4326 IMG_4313 IMG_4302 IMG_4301 IMG_4295 IMG_4294 IMG_4291 IMG_4284 IMG_4273 IMG_4271 IMG_4803 IMG_4799 IMG_4798 IMG_4789 IMG_4783 IMG_4780 IMG_4769 IMG_4762 IMG_4710 IMG_4679 IMG_4676 IMG_4635 IMG_4631 IMG_4578 (2)