กิจกรรม

งานวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 76 ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานวันสถาปนาโชติเวช ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะแห่งการสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ และมีความโด่ดเด่นเฉพาะตัว กิจกรรมที่น่าสนใจในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโชติเวช พิธีกตเวทิตาคุณรดน้ำขอพรท่านอาจารย์อาวุโส

นอกจากนี้ยังจัดถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์จากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมการทำพวงกุญแจจากผ้าไทย

DSC_0232 DSC_0380 DSC_0378 DSC_0371 DSC_0329 DSC_0316 DSC_0300 DSC_0294 DSC_0292 DSC_0290 DSC_0261 DSC_0251 DSC_0250 DSC_0239 DSC_0235 DSC_0234 DSC_0397 DSC_0398 DSC_0410 Photo 1-4-57 17 27 01