กิจกรรม

ร่วมพิธีถวายสังฆทาน วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานประจำทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมบริการเสริมอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0053 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0083 DSC_0086 DSC_0093 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0107 DSC_0112 DSC_0116 DSC_0980 DSC_0981 DSC_0984 DSC_0989 DSC_0990 DSC_0993 DSC_1001 DSC_1002