กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ อบรมความรู้ด้านวิชาชีพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้บริหารบริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เข้าชมการจัดกิจกรรมสาธิตการทำกระทงทองและปอเปี๊ยะสด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ อบรมความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์

โดยความร่วมมือกันระหว่าง งานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล เพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจ นำไปประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างอาชีพเสริม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดอบรมในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ในงานมหกรรมการศึกษา เด็กดี มีครูสร้าง ที่หลักสี่ (Cluster 29 ) ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าไอที สแควร์

1.1 1 2 3.1 3 4.1 4 5 6 7 8.1 8.2 8 DSC_0898 DSC_0900 DSC_0904