กิจกรรม

แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัย การทำขนมไทย และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทานให้แก่ผู้เข้าประชุม ในโอกาสต้อนรับ นายดมินทรี เมดเวเดฟ (HE. Mr. Dmitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียในการเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

1 2 3 (1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 3 (5) 4 5 6 7 (1) 7 (2) 7 (3) 7 (4) 7 (5) 8 (1) 8 (2) 8 (3) DSC_0186 DSC_0189 DSC_0194 DSC_0203 DSC_0274 DSC_0277