กิจกรรม

มทร.พระนคร ร่วมจัดดอกไม้และสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย

มทร.พระนคร ร่วมจัดดอกไม้และสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.พระนคร) นำผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทยการแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยดอกไม้สดและขนมไทยมงคล เพื่อต้อนรับนายเหวียน เติ๊น สุง (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยและการจัดดอกไม้ตกแต่งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีเพื่อการต้อนรับดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและสาขาอาหารและโภชนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงาน