กิจกรรม

ถ่ายทอด หลักสูตรกระเป๋าจากเทคนิกโอริกามิ

คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช. มทร.พระนคร. ได้รับเชิญจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร กระเป๋าจากเทคนิกโอริกามิ นำทีมโดย ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย ผศ. พรรณี วิศิษฎ์วงศกร และ ผศ. มานิตย์ แก้ววงศ์ศิริ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี