กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่65 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารโดมศูนย์กิจกรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)