กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับรองประธานาธิบดีอินเดีย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ต้อนรับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณะรัฐอินเดีย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดดอกไม้แบบไทยประยุกต์ ตกแต่งสถานที่ภายบริเวณในตึกไทย คู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี เพื่อต้อนรับนาย เอ็ม ฮามิด อันสารี (H.E. Mr. M Hamid Ansari) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและภริยาในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาล (Official Visit) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล