กิจกรรม

ตัดสินผลงาน“ชะอำวิชาการ 59”

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานใบตองและแกะสลักผักและผลไม้ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง “ชะอำวิชาการ 59” เมื่อ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี