กิจกรรม

คหกรรม..ให้สัมภาษณ์ช่อง7 การดูแลรักษาเสื้อผ้าสีดำ

คหกรรม..ให้สัมภาษณ์ช่อง7 การดูแลรักษาเสื้อผ้าสีดำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วย อ.มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลรักษาเสื้อผ้าสีดำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีกำหนดออกอากาศ ทางรายการสกู๊ปข่าวช่อง 7 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นี้