กิจกรรม

รวมพลังแห่งความภักดี

คหกรรม…จัดดอกไม้ พิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีรัชกาลที่ 9 กิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี” น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อให้ข้าราชการและประชาชน ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล