กิจกรรม

กราบขอพรปีใหม่

กราบขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2560 จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 14 เมื่อ 4 มกราคม 2560 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร