กิจกรรม

โชว์ศักยภาพ ดีไซน์เนอร์ ในงาน“มหกรรมผ้ามัดหมี่โลก 2561”

โชว์ศักยภาพ ดีไซน์เนอร์ ในงาน“มหกรรมผ้ามัดหมี่โลก 2561”

สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (Thai Handicraft Trade Association : THAT) และสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (ASEAN Handicraft Promotion and Development Association : AHPADA) ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาหัตถกรรมโลก (WORLD CRAFT COUNCIL ASIA PACIFIC REGION : WCC-APR) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน WORLD IKAT TEXTILES SYMPOSIUM 2018 “Tying Heritage for the Future” มหกรรมผ้ามัดหมี่โลก 2561 “สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต”ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ สมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ได้เรียนเชิญอาจารย์เกชา ลาวงษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานในฐานะดีไซน์เนอร์ ประเทศไทย และแสดงแฟชั่นโชว์ร่วมกับดีไซด์เนอร์ชาว Malaysia, Indonesia, India, Uzbekistan, และThailand ในงาน GALA DINNER & FASHION SHOW by International & Thai Designers Collection ขอนแก่น เมื่อ 4-6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์วรธร ป้อมเย็น หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมงานดังกล่าว