กิจกรรม

วิทยากรให้กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มทร.พระนคร

วิทยากรให้กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำกระเป๋าผ้ามัดย้อม ในหัวข้อ “การย้อมกระเป๋าผ้าด้วยสีจากขมิ้น” ตามโครงการ “เสริมสร้างทักษะการบริการชุมชนเกษตรผ่านกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพ” ซึ่งจัดโดย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น การย้อมผ้าด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ การทำไข่เค็มสมุนไพร และน้ำมันเหลืองไพลขมิ้นชัน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี