กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “แจกันดอกไม้สด”

สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “แจกันดอกไม้สด”

อาจารย์อนุสรณ์  ใจทน อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์คอลัมน์ วาไรตี้ เรื่อง “แจกันดอกไม้สด” เมื่อ 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวชมพู   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร