กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ….ต้อนรับเชฟชลธี สีหอำไพ พ่อครัวระดับสากล           

คหกรรมศาสตร์ ….ต้อนรับเชฟชลธี สีหอำไพ พ่อครัวระดับสากล

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับเชฟชลธี สีหอำไพ เชฟผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพพ่อครัวในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานระดับสากลจากโรงแรม Rit 3 Carlton นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บินตรงมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่อง “contemporary Culinary Trend:การทำอาหารร่วมสมัย”แก่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ให้ความรู้ในเรื่องประวัติที่มาของอาหารแต่ละชนิด หลักการประกอบอาหาร เทคนิคต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การนำเสนอจานอาหารให้ดูสวยงามเพิ่มมูลค่าอาหาร เมื่อ 28-30 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นอกจากนี้เชฟ ยังสนับสนุนค่าวัตถุดิบในการฝึกปฏิบัติทำอาหารและให้ความรู้ พร้อมนำนักศึกษาออกฝึกเข้าครัวเป็นเชฟและการบริการอาหาร นอกสถานที่อีกด้วย