กิจกรรม

รับมอบเสื้อสูท

คหกรรมศาสตร์ฯ…รับมอบเสื้อสูท สำหรับสโมสรนักศึกษา เพื่อในการปฏิบัติงานพิธีการต่างๆ

                พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 มอบเสื้อสูทแก่สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานพิธีการต่างๆ
               ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร