กิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ “Online Party Happy New Year 2022”

สวัสดีปีใหม่ “Online Party Happy New Year 2022”
                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานปีใหม่ “Online Party Happy New Year 2022” เพื่อส่งมอบความสุขแก่บุคลากรรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วยกิจกรรมการจับฉลากของขวัญ การแสดงสายวิชาการการแสดงสายสนับสนุนสนับสนุน และเล่นเกมส์ชิงรางวัล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564