กิจกรรม

พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่และเปิดป้าย “อาคารโชติเวช”

พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่และเปิดป้าย “อาคารโชติเวช”
                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ และพิธีเปิดป้ายอาคาร “อาคารโชติเวช” โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรฯ เจ้าคณะภาค 13 และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร