กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตขนมไทย ต้อนรับทูตานุฑูต และคณะทูต ของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กิจกรรม “Night at the Museum”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงสาธิตขนมไทย ต้อนรับทูตานุฑูต และคณะทูต ของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กิจกรรม “Night at the Museum”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดแสดง สาธิตขนมไทย เช่น ขนมลูกชุบ ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเหนียวมูน หน้าต่าง ๆ ในงานเลี้ยงต้อนรับทูตานุฑูต และคณะทูต ของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรม “Night at the Museum” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมสาธิตเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร