กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ถวายสังฆทาน ปีที่ ๒๒ ถวายแด่พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) … ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ถวายสังฆทาน ปีที่ ๒๒ ถวายแด่พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม
                          ผศ.ดร. ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ถวายสังฆทาน ปีที่ ๒๒ ถวายแด่พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.ด.) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม
                         ในการนี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธีและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร