กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงอาหารไทยในงานการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล รายการ “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2024” (Queen’s Cup Pink Polo 2024)

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดแสดงอาหารไทยในงานการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล รายการ “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2024” (Queen’s Cup Pink Polo 2024)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดแสดงอาหารและขนมไทย ในงาน “โปโลการกุศล Thai Polo Open 2024”การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงประจำปี 2567 เพื่อนำไปสนับสนุน ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม ศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมครบวงจร จัดโดยบริษัท บี.กริม นำโดย มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ในฐานะนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนันทินี แทนเนอร์ อุปนายกสมาคมฯ ประธานจัดการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงการกุศล ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงอาหารและขนมไทย ได้แก่ ขนมช่อชมพู เมี่ยงกลีบบัว และลูกชุบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน ชมโฉม และอาจารย์ ดร.ฉัตรยา งามเลิศ จำทำขนมช่อชมพู อาจารย์ศิวกร ตลับนาค และอาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ทองคำ จัดทำเมี่ยงกลีบบัว และขนมลูกชุบ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บี.กริม คันทรี คลับ พัทยา