กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จัดเลี้ยงอาหาร ในแนวคิด “กัณหากรณ์เรืองรองราชมงคลศรีสยาม” ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างประเทศโครงการพันธมิตรการศึกษานานาชาติ (RMUTP International Partnership Week 2024)

คหกรรมศาสตร์ จัดเลี้ยงอาหาร ในแนวคิด “กัณหากรณ์เรืองรองราชมงคลศรีสยาม” ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างประเทศโครงการพันธมิตรการศึกษานานาชาติ (RMUTP International Partnership Week 2024)
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัด“โครงการพันธมิตรการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร ”(RMUTP International Partnership Week 2024) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการศึกษาจากนานาประเทศ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ทางด้านงานต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างความคล่องตัวในการประสานงานด้านต่างประเทศในอนาคต
                     ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเลี้ยงและให้บริการอาหารโดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทำอาหารจัดเลี้ยง ประกอบด้วย โครเกตต์ลาบกุ้งดินแดนอีสาน และแผ่นผักชีฝรั่งอบกรอบ ราวีโอลีแกงเลียง โรยเม็ดคาเวียร์และน้ำมันใบแมงลัก รูลาดมูสห่อหมกกะทิไก่ เบญจรงค์โพสพ ซอสแกงเผ็ดผลไม้ แป้งทิวกะทิ และลูกเดือยทอด ขนมถ้วยครีมเมอแรงค์น้ำตาลมะพร้าวและสปันจ์เค้ก เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมกะทิสดโรยถั่วลิสงเคลือบคาราเมล และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นำนักศึกษาให้บริการอาหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา