กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 4(วุฒิ ม.6 )

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
TCAS 4 Direct Admission (วุฒิ ม.6 )
สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่
รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา TCAS 4 Direct Admission
ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าศึกษาได้ที่