คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ […]

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน  2566 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) เป็นวิทยากรฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอุาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) เป็นวิทยากรฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอุาย” ประจำปีงบประมาณ […]

วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรม “การทำพัดบุหงาและโดนัทจิ๋ว” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) เป็นวิทยากรฝึกอบรมกิจกรรม “การทำพัดบุหงาและโดนัทจิ๋ว” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ […]

วิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลไทรม้า

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลไทรม้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]