การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 […]

วิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ

Posted Posted in กิจกรรม

   คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…..ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์) […]

สาขาคหกรรมศาสตร์…รับมอบเล่มผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

Posted Posted in กิจกรรม

สาขาคหกรรมศาสตร์…รับมอบเล่มผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ       […]

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]