เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ […]

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ถวายแด่ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๓

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ถวายแด่ พระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]

ถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า […]

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research” มุ่งสร้างนักวิจัยสายสนับสนุนหน้าใหม่

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research” […]

บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

Posted Posted in กิจกรรม

บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ […]