นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม

Posted Posted in กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกระทง […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้า 3 รางวัล การประกวดการประดิษฐ์กระทง วัดอรุณราชวรราราม

Posted Posted in กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้า 3 รางวัล การประกวดการประดิษฐ์กระทง […]

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในงาน“ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในงาน“ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…สาธิตการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ในงาน“ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ICONSIAM

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…สาธิตการประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ในงาน“ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรือง” ICONSIAM คุณยุถิกา […]

คหกรรมศาสตร์…โชติเวช ร่วมพิธีแถลงข่าว “มวยเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…โชติเวช ร่วมพิธีแถลงข่าว “มวยเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดสอบสัมภาษณ์ โควตารอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2567

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดสอบสัมภาษณ์ โควตารอบที่ 1 […]