กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัคร ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

📢📣ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
*✂️สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
*💐สาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1
📆เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564
ทดสอบภาคความรู้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ทดสอบภาคความสามารถ วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564(ขึ้นกับจำนวนผู้สมัคร)
📍ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่
งานบริการวิชาการแก่สังคม อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02 665 3888 ต่อ 8275 – 8276