กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ …รับทุนการศึกษาวัดเทวราชกุญชร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ …รับทุนการศึกษาวัดเทวราชกุญชร

           พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง แก่ นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ เทวราชธรรมสภา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร