รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 รอบ TCAS 1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี […]

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 […]

เปิดรับสมัคร ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัคร ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 4(วุฒิ ม.6 )

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ห้องสมุดศูนย์โชติเวช ปิดบริการ เป็นกรณีพิเศษ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

📣📣 ห้องสมุดศูนย์โชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ✍️เปิดบริการ […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 64 (เพิ่มเติม)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2564 […]