กิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดงาน“The Gift for Mom มาลัยแห่งรัก”

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแกะสลักสบู่มาจัดเรียงตกแต่งเป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์วันแม่ที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ และความกตัญญูที่มีต่อแม่ ร่วมจัดงาน “The Gift for Mom มาลัยแห่งรัก” เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และการจัดอบรม ถ่ายทอดการทำของขวัญวันแม่ เช่น มาลัยมะลิวันแม่ ดอกมะลิวันแม่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้อง Bell Hall ๑ ศูนย์การค้าสุพรีม