ข่าวประกาศ

นักศึกษารับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๐ ทุน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕   ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีพระเทพคุณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์  และคุณเกษร สหชัยรุ่งเรือง ประธานบริษัท เอ็มเค  วัสดุก่อสร้าง จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา