กิจกรรม

งาน FAI-FAH ART Fest 2012

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย   คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับมอบเกียรติบัตร จากธนาคารทหารไทย  ในการให้ความร่วมมือการจัดโครง “ไฟฟ้า”และรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการวิชาครัวให้   เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) จำนวน 4 คน เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมเยาวชนให้มีอนาคตที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ ธนาคารทหารไทย(TMB) สำนักงานใหญ่