ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบตรง ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง ประจำปี 2556

จำหน่ายใบสมัคร ณ กองคลัง ,คณะทุกคณะ  1 พฤศจิกายน 2555 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

สามารถการสมัครสอบ ผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th , http://regis.rmutp.ac.th/ กดปุ่มระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2556

หรือ สมัครด้วยตนเอง  ณ ศูนย์เทเวศร์  20 – 28  กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น

ดูปฎิทินการสอบเพิ่มเติม