ข่าวประกาศ

รับสมัครงาน 8/2555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง


**** 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง
-วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
**** 2.ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
-วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน  2555 เวลา 09.00 -16.00 น ในวันราชการ  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม