ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสัมภาษณ์งาน 2/2556

ประกาศผล การคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง

-ประจำงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ภายในวันที่ 11 -15 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา08.30 น ในวันราชการ  ที่งานบุคลากร อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โทร 02-281-97-56-8 ต่อ 2210
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม