กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงผลงานวิจัย 12 เรื่อง ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยกว่า 10 เรื่อง ร่วมแสดงผลงานใน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมนำทิศ สิ่งประดิษฐ์นำทาง สร้างไทยมั่นคง ได้แก่เรื่อง

 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยกล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 2. การประดิษฐ์เครื่องแขวนแบบไทยจากเมล็ดกระถิน
 3. การประดิษฐ์กระเช้าของขวัญจากถุงพลาสติก
 4. การประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบหมาก
 5. การประดิฐ์ดอกไม้จันทน์จากซังข้าว
 6. การประดิษฐ์บายศรีอิสานจากซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 7. การเสริมสาหร่ายผำในแครกเกอร์
 8. การพัฒนาและแปรรูปแป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมเกลียว
 9. ขนมปังแซนวิชเพื่อสุขภาพ
 10. มัฟฟินเสริมกากบีทรูท
 11. มาชเมลโลว์เสริมคะน้าผง
 12. การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนสมุทรสงครามเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคม   ให้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม     อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี